'Better' Siemon AllenSiemon Allen houdt zich bezig met het documenteren van de geschiedenis van Zuid-Afrika, onder andere door middel van het verzamelen en tonen van relikwieën uit het Zuid-Afrika van het

Apartheidsregime.

Zijn meest recente installaties bestaan uit een veelvoud van historische objecten, zoals postzegels, stripverhalen, kranten... waarmee hij onder andere thema’s als identiteit en branding belicht.

'Better' © Siemon Allen

Meer info over Siemon Allen en zijn werk hier