Sensational Mix is een samenwerkingsverband tussen Nathalie Houtermans (Mixtura) en Roland Groenenboom (Sensational Fix). Deze twee tentoonstellingsmakers hebben onafhankelijk van elkaar jarenlange, internationale ervaring opgebouwd met interdisciplinaire projecten die speciaal voor een locatie worden ontwikkeld. Zij werkten beiden zowel met gerenommeerde kunstenaars als belangwekkende nieuwkomers, vaak afkomstig uit (voor de kunsten) weinig voor de hand liggende culturen.

SENSATIONAL MIX wil met haar projecten eenieder laten delen in de bijzondere ervaringen die kunstenaars ons door middel van hun werk kunnen bieden. In een wereld waarin censuur, controle en vrijheidsbeperkingen aan de orde van de dag zijn, komt het op de kunstenaars en andere vrije denkers aan om middels hun werk op originele en rake wijze ondergeschoven thema’s in onze samenleving aandacht te geven en stereotiepe denkpatronen te verbreken. Je kunt daarbij op mondiaal niveau denken, maar het geldt ook voor de manier waarop de rechteroever van Rotterdam naar Zuid kijkt als ongelijkwaardig deel van de stad.

SENSATIONAL MIX wil recht doen aan Zuid als volwaardig onderdeel van de stad Rotterdam, waar men, net als aan de andere kant van de rivier, toegang tot hoogwaardige internationale kunstprojecten moet krijgen. Zuid verdient echter ook dat er wordt nagedacht over de sociale context waarbinnen deze kunst wordt ontwikkeld en gepresenteerd. Zuid is niet gebaat bij het zondermeer installeren van kunstwerken die de goedkeuring wegdragen van kunstkenners, maar die voorbij gaan aan de specifieke context van dit deel van de stad, dat zo’n 130 nationaliteiten herbergt van de ruim 160 die in de gehele stad aanwezig zijn.

SENSATIONAL MIX ziet het juist als uitdaging om bewoners van dit deel van de stad ook werkelijk te laten participeren in de projecten, om zo tot een resultaat te komen dat niet alleen óver de wijk en haar bewoners gaat, maar dat deze werkelijk in de wijk en met deze bewoners tot stand worden gebracht. De bewoners én genodigde kunstkenners maken kennis met internationale beeldend kunstenaars die door middel van in situ projecten, met een onbevoordeelde blik hun visies geven op Rotterdam Zuid.

Maar helaas....

SENSATIONAL MIX heeft vanaf 2010 een aantal mooie projecten weten te realiseren die recht doen aan de bovengenoemde doelstellingen, maar is sinds 2014 officieel slapende, mede vanwege de verhuizing naar het buitenland van Roland Groenenboom.
Wanneer er zich toch nieuwe mogelijkheden aandienen zal SENSATIONAL MIX zeker weer van zich laten horen. Tot die tijd blijft er op deze website informatie te vinden over gerealiseerde (zie link 'eerder') en (nog) niet gerealiseerde projecten(zie link 'later').