MIXTURA (de MIX van SENSATIONAL MIX) is de stichting waarvoor tentoonstellingsmaker en kunst -en cultuurtheoretica Nathalie Houtermans projecten initieert, onderzoek doet en adviseert. MIXTURA wil het denken en doen buiten de eigen kaders bevorderen, of het nu gaat om andere culturen of disciplines.

Zo heeft Nathalie voor MIXTURA onder andere onderzoek gedaan in Cuba naar de invloed van interculturaliteit op hedendaagse kunst -en cultuur en een aantal projecten rond dit thema geïnitieerd.

Lees meer op de MIXTURA website